Velkommen til Sorø Julefond


 

Ekstraordinær generalforsamling 11. november 2020 kl. 17.30
Metalvej 23, 4180 Sorø

HENT REFERAT

Dagsorden:
Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Valg af ny bestyrelse til Sorø Julefond:
Valg af 1.stk bestyrelsesmedlem for 1 år 2020/2021
Valg af 1.stk bestyrelsesmedlem for 2 år 2020/2022
Valg af 1.stk bestyrelsesmedlem for 3 år 2020/2023
Valg af 1.stk suppleant (hvert andet år) 2020/21
Valg af 1.stk suppleant (hvert andet år) 2020/22
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

 

Generalforsamling 22. oktober 2020 kl. 17
Metalvej 23, 4180 Sorø

HENT REFERAT 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Aflæggelse af formandens beretning og godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 2020/2023 samt to suppleanter (hvert andet år) 2020/2022
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Sorø Julefond overtog i november 2015 julebelysningen, og Sorø Kommune står for el-tilslutning, el-forbrug samt opsætning og nedtagning.

Pengene går til vedligeholdelse og indkøb af ny julepynt. Det er ambitionen, at der en dag kan indkøbes moderne LED-kæder, som er billigere i drift og ikke så nemt går i stykker.

Pengene til fonden kommer ind via salg af støttebeviser, sponsorater og kontingenter.

Salget af støttebeviser fortsætter: Køb et støttebevis.

Overfør dit støttebeløb til:
Konto: 2300 0729 457 310

Eller via Mobile Pay:
box79422
!Det er vigtigt du skriver “box” foran de 5 tal!